Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X082v_351_1 B ZE_G_X066v_351_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 82v, nr. 358 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 66v, nr. 345 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Dat nyeuwelant van Vorerappe.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 368-369.

Wi Willema grave etc. maken kondb etc. dat wi allen den ghenen die ghedijct hebben ant niewelandc dat nu bedijct es an onsen polre van Vortrappe ghegheven hebben ende gheven met desen brieve al onsen uytdijc aldaer, also groet als zine nu bedijct hebben, in enen erfpachte van elken ghemete also verre alst coren of gras draghet te gheven jaerlix ons of onsen ghewaerden bode te inghaende meyed na elken oichst zes scellinghe zuarter Tornoysee, den groten voir sestien penninghe gherekent, ende ene capoen van elken ghemete tusken sinte Martinsf misseg ende Kersavondh, alsoe als onse bode toit onser behoef jaerlix versoeken zal; ende ware dat sake dat zi den pacht voirs. niet en betailden ten daghe voirscreven, zoe waren zi tenden viertiennachten daer na dien pacht sculdich twiescatte te gheldene, ende hairs lands niet te notene noch te ghebrukene toter tijd des zi beyde vergouden hadden. Ende hier bi en zullen zi van desen lande ghienen cost doen in jaerbeden, in verbornessen, in herevairden of hoe zoe die cost of bede comen mochte, het en ware dat zi zelve metter hand verboirden jof dat wijs jof die ghene die na ons wesen zal grave van Hollandi ende van j Zeellandk van onser rechter eere te doene hadden ter rechter lant were binnen der kore van Zeellandl; mar zi zullen ons altoes van den lande voirs. jaerlix gheven onsen rechten tiende.

In oirkonde etc. Ghegheven toit Emelisse des woensdaghes voir sinte Niclaysm dach int jaer ons Heren XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per Fredericumn et Jan Heynrixo f. receptores.

a
Will. A.
b
makenkond A.
c
niweland B.
d
verbeterd uit maye B.
e
T'noyse A; Torn. B.
f
M'tins A; M'tijns B.
g
11 november.
h
24 december.
i
Holl. AB.
j
hier Holl., doorgestreept A.
k
Zeell. A; Zeeland B.
l
Zeell. A; Zeland B.
m
Nyclays B.
n
Fred'icum B.
o
Heynr. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: degenen die het nieuwe land in de polder van Voortrap bedijkt hebben