Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X083r_353_1 B ZE_G_X066v_353_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 83r, nr. 360 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 66v, nr. 346 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Aechte Wouter Thonisa z. wijff.

In de marge, door andere hand: Obiit.

Wi Willem grave b etc. maken cont allen luden dat Wouter Thonijs sone van den Vliete met onser hand ghemaket hevet joncfrouwe Aechten heren Nyclaisc dochter van Cats, sinen wive, tote hare lijftochte vichtich pond Tornoysed sjaers uyt sinen zuyt tiende te nemen die hi van ons houd, legghende in Wissenkerke, ende hi nu ghebruket, ende dat haer daer an ghebrake te nemen uyt siere noerd tiende legghende binnen den zelven ambochte; ende in deser lijftochte vorscreven ghelove wi joncfrouwe Aechten vorseitf te houdene als wi scoudich sijn te done na sede ende costume van onsen lande van Zelandg.

In orconde etc. Ghegheven tote Zirixeeh up sente Nyclaysi dach int jaer j XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et dominum Nycholaumk de Cats.

a
T verbeterd uit z B.
b
hier van Heynn. B.
c
Nyclays B.
d
Tor. A; Torn. B.
e
Wissenk'c A; Wissenk'ke B.
f
verbeterd uit vorscreven A.
g
Zel. A; Zeeland B.
h
Zier. B.
i
Nyclays B.
j
hier ons Heren B.
k
Ny. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wouter Antonisz. van den Vliet en zijn echtgenote jonkvrouw Aachte, dochter van heer Nicolaas van Kats