Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X084r_360_1 B ZE_G_X067v_360_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 84r, nr. 367 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 67v, nr. 353 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Hannekijn die Lopera.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 371.

Wi Willemb grave c etc. maken cont allen luden. Want die Enghelse Hannekijnd dene Loperf, onsen porter van Zirixeeg, met XIIII siere ghesellen ende III knapen uyt onsen lande van Scouden doet ghesleghen hebben te Donewijch vor die haven nu des vrijdaghes vor sente Martijnsi dach in den winter leste gheledenj, ende haer scip ende haer goit dat binnen scepe was ghenomen, dat ghepriset es k bi onsen scepen ende anders goden luden van onser poerten van Zirixeel vor XL lb. groter Tornoysem sonder die doede lude, binnen bestande dat wi ghesproken hadden met Ridsaerde van Bitoyen den meester van den stapel van Enghelando, soe hebben wi Hannekijnsp maghe vorscreven ende sinen vrienden orlof ghegheven ende gheven met desen brieve haren scade upq den Enghelsen te verhalen zoe waer si moghen, in manieren zoe watr dat si ghecrighen of nemen moghen up die Enghelsen, dat si dat brenghen zullen gheheel ende sonder of done onder onsen baliuy van Zirixees, ende van dien gode bi onsen baliuy vors. ende bi onsen scepene van Zirixeet hem haren scade te verzetten.

In orconde etc. Ghegheven tote ZirxeZirixeeu des donresdaghes na sente Nyclaysv dach int jaer XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consilium, Mathiamw, Jan Wissen x et Jan Heynrixy z.

a
Lop. B.
b
Will. AB.
c
hier van Heynn. B.
d
Hannek. AB.
e
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
f
Lop. AB.
g
Zier. B.
h
Doenewijc B.
i
M'tijns AB.
j
8 november.
k
hier van, doorgestreept en geëxpungeerd B.
l
Zir. A; Zier. B.
m
Tor. A; Torn. B.
n
Bytoye B.
o
Enghel. A.
p
Hannek. A.
q
op, verbeterd uit van B.
r
w verbeterd uit d B.
s
Zir. A; Zier. B.
t
Zir. A; Zier. B.
u
Zir. A; Zier. B.
v
Nyclais B.
w
Math. B.
x
hier f. B.
y
Heynr. AB.
z
hier f. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: verwanten en vrienden van Hannekijn de Loper, poorter van Zierikzee