Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X084r_361_1 B ZE_G_X067v_361_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 84r, nr. 368 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 67v, nr. 354 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Henric Doden.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 146, nrs. ZE 361 en 362 gezamenlijk, maar met opgave van een foutief folionummer.

Wi Willema grave etc. maken cont allen luden dat wi Heynric Doden Moreyts f. om trouwen dienst die sine ouders ons ghedaen hebben ende hi ons noch doen zal, ghegheven hebben ende gheven met desen brieve tote sinen live X lb. Tornoyseb sjaers, ende wisen hem die jaerlix in te nemen van onsen rentemeester Beoestersceltc in Zelandd die nu es jof namaels wesen zal alse langhe als hi levet, te betalen hem alle jare tote sente Martinse messe in den winterf; ende van alseg vele zullen wi alle jare onsen rentemeester quiten met Henrixh brieve vors. in sine eerste rekeninghei.

In orconde etc. Ghegheven tote Zirixeej up sente Lucien avond int jare XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et per Mathiam et k Jan Wissen f. receptorem.

a
Will. AB.
b
Tor. A; Torn. B.
c
Beoest'scelt A; Beoest' scelt B.
d
Zel. A; Zeeland B.
e
M'tins A; Martijns B.
f
11 november.
g
alsoe B.
h
Heynr. B.
i
in sine eerste rekeninghe ontbr. B.
j
Zir. A; Zier. B.
k
hier per B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik zoon van Doede Moreit