Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X084v_367_1 B ZE_G_X068r_367_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 84v, nr. 374 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 68r, nr. 360 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Die mynrebroeders in Middelburcha.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 147.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. de in het register voorafgaande oorkonde nr. ZE 366: de door de minderbroeders ingeleverde oorkonde waarvan in de tekst sprake is.

Wi Willem grave van Heynnegouwenb etc. ombieden u Jan Heynrixc soned, onsen rentemeester van Bewesterscelte in Zelandf, dat gi betaelt ende delivereert den minrenbroders in Middelburchg voer een pond Hollandsh dat si sjaers hadden in onsen tollen te Niemantsvrienti, daer si ons die brieve of up ghelevert hebben, twintich scellinghe grote Tornoysej; item ghevet broder Pieter Moschetk den lesemeester van den minrebroders vors. die wi hem ghegheven hebben in alemossen vijf scellinghe grote. Dit comt in somme vive ende twintich scellinghe grote; ende van alsel vele zullen wi u quiten in juwer eerster rekeninghem met desen brieve beseghelt met onsen seghele.

Ghegheven in die Haghe des donresdaghes nae Midvasten annon XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per lesemeister.

a
Middelb. B.
b
Heynn., de tweede n toegevoegd A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Heynr. A; Heinrix B.
d
f. B.
e
Bewest'scelt A; Beoest'scelt B.
f
Zel. A; Zeeland B.
g
Middelb'ch A; Midd. B.
h
Holl. AB.
i
Niemensvriend B.
j
Tor. A; Torn. B.
k
de h bovengeschreven B.
l
alsoe B.
m
eersten rekeninghen B.
n
int jaer ons Heren M CCCo i.p.v. anno B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: minderbroeders te Middelburg en broeder Pieter Muschet, leesmeester