Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X084v_370_1 B ZE_G_X068r_370_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 84v, nr. 376 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 68r, nr. 363 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Jan van Stienvoirde.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 148.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Ic Jan van Stienvordea ridder make kond etc. dat ic wilcorde voir minen lieven here den grave van Heynnegouwenb ende van Hollandc ver Katerinend minen wive eer icse trouwede dat hair te lijftochte bliven soude al dat eyghelic erve dat zi hadde binnen Scouden, in diere manieren dat na onser beyder doet dat erve ghaen zal daert van rechte scoudich es te ghane.

Ende om dat ic beghere dat zi daer in ghehouden zie, soe hebbe ic desen brief bezeghelt met minen zeghele, ende hebbe ghebeden minen lieven here den grave dat hijt bezeghele met zinen zeghele. Ende wi Willemf grave van Heynnegouweng etc., om dat wi willen dat dese ding vaste ende stadeh blive ende de vrouwe daer in ghehouden zi ende om die merer sekerhede, zoe hebbe wi desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven int jaer ons Heren Mo CCCo vive ende twintich des donresdaghes voir sinte Gheerden dachi.

a
Stienvoirde B.
b
Heynn. A; Henn. B.
c
Holl. AB.
d
Kat'inen AB.
e
bezeghele B.
f
Will. AB.
g
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
h
ghestade B.
i
d gecorrigeerd A.
Oorkonder: Jan van Steenvoorde, ridder
Destinataris: vrouw Catharina, echtgenote van Jan van Steenvoorde