Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X085r_377_1 B ZE_G_X068v_377_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 85r, nr. 383 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 68v, nr. 369 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Claes Oem van Ziericxee.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 389.

Wi Willema grave etc. maken cont allen luden. Want Clays Oem van Zirixeb ons verzekert hevet te comen ter vierscaren in Middelburchc van alzulker broeke als hi mesdede tote Emmelissed van den knapen die daer doet bleven, soe gheven wi hem gheleyde vryelike over al in onsen lande te wanderen van onsen weghen, sonder arghenlist, durende ter tijt toe dat wi in Middelburche eerste vierscaren zullen houden; ende ombieden allen onsen baliuwen ende onsen luden vanf onsen lande dat si hem bescarmen alse langhe alse onse gheleyde vors. duert.

Ghegheven tote Herlemg des vrijdaghes nae Belokene Paeschen int jaer XXVIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, Iohannemh de Pollaneni et alios.

a
Will. AB.
b
Zir. A; Zier. B.
c
Midd. AB.
d
Emelisse B.
e
Midd. B.
f
in B.
g
H'lem A.
h
Ioh. A; Io B.
i
Pollane B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Oom van Zierikzee