Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X085v_379_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 85v, nr. 386 (primaire registratie).

De tekst is doorgestreept d.m.v. twee kruisen.

Deze tekst is niet gekopieerd in het duplicaatregister AGH 303. – Vgl. nr. ZE 380.

Wi Willem grave etc. maken cont ende kennelic allen luden dat wi doer Goedswille ende in der ghedenkenesse van onser ouder zielen ende van der onser ghegheven hebben ende gheven vor ons ende vor onse nacomelinghe onsen gheesteliken vader heren Jacob, bi der ghenaden Goeds biscop van Zuden ende commenduer van allen goetshusen van Sente Jans hospitael van den lande van Overmerea in den bisdom van Utrechtb ende van onser gravescip van Hollandc ende van Zelandd, ende sinen nacomelinghe commenduers van Sente Jans huyse tote Herleme ende in Middelburch ervelike die ghifte ende die kercke van Westmonsterf in Middelburchg, die wilke bliven zal ewelike vorwaerts meer van hare gifte, ende hebben onse hand of ghedaen van der vornoemder kercke ende of doen; ende die voernoemde kercke zullen si doen verdienen ewelike haren broders die siere in zetten zullen alse prochiepapen. Ende bidden onsen gheesteliken vader onsen lieven here here den biscop van Utrechth dat hi om onser bede wille dese ghifte van der kercke alse vorscreven es confirmereni wil.

In orconde etc. Ghegheven tote Herlemj des donresdaghes na Belokene Paeschen int jaer ons Heren M CCC XXVIo.

 

Istam litteram reddidit, et est cassata.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum Zudensemk, abbatem de Middelburchl, Jan de Pollanen, Willemm camerlinc, Symonn de Beinthemo et alios.

a
Overm'e A.
b
Utr. A.
c
Holl. A.
d
Zel. A.
e
H'lē A.
f
Westmonst' A.
g
Middelb'ch A.
h
Utr. A.
i
in dit woord gecorrigeerd A.
j
H'lem A.
k
Zuden. A.
l
Midd. A.
m
Will. A.
n
Sy A.
o
Beinthē A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jacob bischop van Zuden en commandeur van het Sint Janshospitaal in het diocees Utrecht