Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X086r_381_1 B ZE_G_X069r_381_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 86r, nr. 388 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 69r, nr. 372 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Mathijns Reyngersa z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 151.

Wi Willaemb grave c etc. maken cont allen luden dat voir ons quam Clais Reinghaersd zone ende droech ons oppe alsulc ambacht als hi hadde ligghende in sHerHaddene nieweland, ende dat wi datf voirt verlijtg hebben Mathise Regghaersh zone sinen broedere van ons te houden ten rechten leene. Voirt verlyde hem Claijsi voir ons, ware dat sake dat hi veynoetj ware ane dat huys te Simoens kerkek ende hem toe ghewijst worde met vonnesse na der hantvesten die si hebben van onsen voervordersl, soe soud hem Matijsm ghelden bi hoeren ghemeenen vreenden alsoe goet alst hem Regghern hoere vadero liet na siere doet; ende wortp hem niet toe ghewijst metten vonnisse, soe soud Matijsq behouden tote al sulken rechte als hijt sculdech van ons ware te houdene, behoudeliker hier in Claijss rechte t dat hi dairu in hebben mochte, ware dat sake dat ane ons verstorve.

In orcunde desen brieve beseghelt met onsen seghelev. Ghegheven tote Sinte Gheerdenberghew oppe sinte Jans dach te middezomere in jaer ons Heren Mo CCCo ses ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter, Willemx camerlinc et alios.

a
Reyng's B.
b
Willem B.
c
hier van Heynn. B.
d
of Remghaers A; Reyngh's B.
e
beide letters H gecorrigeerd A; tsHairHadden B.
f
boven de regel toegevoegd B.
g
verleent B.
h
Reynghers B.
i
Clais B.
j
veynoer of veyneer, de v gecorrigeerd A; veynoet B.
k
Symoens k'cke B.
l
voirders B.
m
Mathijs B.
n
Reyngher B.
o
a onduidelijk A.
p
verbeterd uit voirt (w uit v, en i geëxpungeerd) A.
q
Mathijs B.
r
of behendelike? A.
s
Clais B.
t
hier hier in, met twee diagonale streepjes, die gewoonlijk als verwijzingstekens worden gebruikt om een verplaatsing van woorden aan te geven B.
u
hier B.
v
etc. i.p.v. desen brieve ... seghele B.
w
Gheerden berghe B.
x
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Rengersz. en Mathijs Rengersz., broers