Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X086v_382_1 B ZE_G_X069r_382_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 86v, nr. 389 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 69r, nr. 372[bis] (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Boudijns Dircx z.

In de contemporaine nummering is abusievelijk het nummer CCCLXXII herhaald. – In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cont etc. dat wi Boudekiaienc Dierixd zone ende Elc Heyne Libaerdsoensf sone onsen evelen moit vergheven ende ons land weder gheveng hebben, van alsulker broke als si misdaen hadden ende onse land omme gheruemt hadden.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen h zeghelei. Gegheven in die Haghe des saterdaghe na sinte Jacobs dach int jaer ons Heren Mo CCCo ses ende twintich.

 

j In computatione Jan Wissen f. receptoris Beoistersceltk III½l lb. groete ontfaen.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Mathiam Rengheri.

a
Will. A; Willem B.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
de eerste letter verbeterd uit de aanzet van v of w, de eerste i mogelijk tussengeschreven A; Boudekijn B.
d
de tweede i gecorrigeerd A.
e
Heyne B.
f
a gecorrigeerd A; Libaerds soens B.
g
lezing onzeker vanwege een onduidelijke abbreviatuur A.
h
hier en in de volgende regel om een gaatje in het perkament heen geschreven A.
i
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
j
de volgende notitie door andere hand A; de notitie ontbr. B.
k
Beoist'scelt A.
l
ervóór een uitgeveegde X A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Boudekijn Dirksz. en Elc zoon van Hein Libertsz.