Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X086v_384_1 B ZE_G_X069r_384_1 ZE_G_X069v_384_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 86v, nr. 391 (primaire registratie).

Midden in de tekst treedt een wisseling van schrijfhand op (zie noot g).

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 69r-69v, nr. 374 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Boudijn van Bairsdop.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 393.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc., besceyden luden ende wisen, scepen ende Raet van Bergenc up den Soem ende van Stienberghend, saluyt ende onsen goeden jonste. Wi doen ju te te weten dat Boudijn van Baersdorpe ons langhetijd ghevolcht heft en suaerlikef ghecroent alse van den ghebreke dat hi van ju langhe tijd g ghehat hevet, daer hem gheen bescheyt of gheworden en es alst gheseyt was, ende hebbent ons te noch toe ghepijnt te voerhoeden so waer wi mochten teser tijd toe, omdat wi altoes vermoeden dat hem besceyt ghesciet soude hebben; waer omme wi ju ombieden dat ghi Boudijn voers. alsulc besceyt hebben doet van sine ghebrekeh alse redelic ende moghelic es, twischeni dit ende uytgaene oest naest comende. Ende waer ghi des niet en doet, zo en konnen wijtj noch en moghent niet langherk voerhoeden wi en moetent ghedoeghen dat hi den sinen ghenake.

Ghegheven in die Haghe l up sinte Jacob avonde int jaer van XXVI.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Mathiam Rengheri et Iohannemm de Pollanen.

a
Will. A; Willem B.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
B'ghen B.
d
Stienb'ghen AB.
e
Bairsdorp B.
f
suaelike A; zwairlike B.
g
het vervolg door een andere hand A.
h
k gecorrigeerd A.
i
wi onzeker vanwege een correctie en een vlek A.
j
lezing van ij onzeker A.
k
langh. A.
l
hier in de Haghe, doorgestreept A.
m
Io A; Ioh. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Boudewijn van Baarsdorp