Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X086v_385_1 B ZE_G_X069v_385_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 86v, nr. 392 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 69v, nr. 375 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Boudijn van Bairsdorp.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 152.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. dat wi alsulke pandinghe als Boudijn van Baersdorpc ende sijn gheselscip ghedaen hebben jof doend zullen up die Oestvriesen, onse viande, dat wi hem dier ghewaerd houden, want wize hem bevolen hadden ende noch bevelen te doene, tonsen weder segghen toe.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe up sinte Jacobs avende int jaer van XXVI.

[Dienstaantekening:]

Per predictos.e

a
Will. A; Willem B.
b
Heneg. A; van Henegouwen ontbr. B.
c
Bairsdorp B.
d
gecorrigeerd A.
e
nl. de graaf, Mathijs Rengersz. en Jan van Polanen, genoemd in de dienstaantekening bij het in het register voorafgaande nr. ZE 384.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Boudewijn van Baarsdorp