Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X088r_394_1 B ZE_G_X070r_394_1 ZE_G_X070v_394_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 88r, nr. 401 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 70r-70v, nr. 384 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Boudijn sLoepers z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., 158.

Vgl. nr. ZE 403.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen ludenc dat wi vasted ende ghestade houden alsulken coep alse Boudijn sLoepers sone ghedaen heeft bi Jan Wissen zone onsen baliu van Zerixeee, na den open brieve dien wi hem ghegheven hadden, op Jan Hollecoep soens goede hem zelven scadeloes mede te quiten, dats te wetene ene halve strakf tienden toit Zuytkerke ende een ghemet lands legghende in Bordendamme, dat Allaerdg Pieters nu ghecoft ende betailt heeft in minderinghe van Jans scout voirs.; ende dit land ende tiende voirscreven willen h wi dat Allaerdi voirs. bezitte ende vrilike ghebruke als een vri eyghen, sonder enighen commer of scade of te hebben.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchj des zatersdaghes na sinte Ghegorisk dachl int jaer ons Heren M CCC ses ende twintich.

a
Willem B.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
v verbeterd uit w A.
e
Zier. B.
f
verbeterd uit strale AB.
g
Allaert B.
h
hier willen herhaald B.
i
Allaert B.
j
Middelb. A; Middelb'ch B.
k
Gregoris B.
l
boven de regel toegevoegd B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Allard Pietersz.