Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X088v_396_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 88v, nr. 404 (primaire registratie).

De tekst is doorgestreept d.m.v. een aantal diagonale halen.

Deze oorkonde is niet gekopieerd in het duplicaatregister AGH 303.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi bi Jan Heynrix f. onsen rentemeyster van Bewester Scelt in Zeeland verdinghen hebben laten Clayse Heynric Ocssen soens sone in Cloetinghe, alse van siere broeke ende mesdaet die hi jeghens ons mesdaen hadde alse van Pieter Allaerd f. doet van den Wale, om tien pond groeter Tornoysec, daer hi ons rentemeysters voirs. ghemoede of hevet; waer omme wi Clayse voirs. onse land weder gheven ende van deser broeke onsen evelen moet vergheven, also verre als hi der viande ghemoede hevetd.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburche des manendaghes voir Halfvasten int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich.

a
Will. A.
b
Heynn. A.
c
Torn. A.
d
also verre ... hevet in de marge bijgeschreven, met een verwijsteken A.
e
Midd. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas zoon van Hendrik Ossenz. in Kloetinge