Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X088v_398_1 B ZE_G_X070v_398_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 88v, nr. 406 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 70v, nr. 387 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Jan Jans tsheren Clais zoons z. a gegeven de costerie tot Westmonster.

In de marge een teken in de vorm van een cirkel met daarin drie punten.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 158.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond etc. dat wi om Goede ende om goeder lude bede wille hebben ghegheven ende gheven Janne Jans sheren Claysd soens sone, ons poirters van Middelburche den clercf, die costerie van der prochikerke te Westmonstereg in onser poirt van Middelburchh voirs., na heren Jans costers doet diese nu besit, te verdienen ende te besitten toit sinen live met alsulken renten ende vervalle alse tote diere costerie behoren; ende ombieden allen onsen luden van der prochi voirs. dat si na heren Jans doet dien voirs. Jani ontfanghen over haren coster ende hem uyt reken ende berechten alsulc verval ende scoennesse als dair toe behoirt.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchj des woensdaghes voir Half vasten int jaer ons Heren Mo CCCo XXVIo.

a
het volgende door andere hand B.
b
Will. A; Willem B.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
Clais B.
e
Middelb. A; Middelb'ch B.
f
de laatste letter uit e A.
g
Westmonst' B.
h
Middelb. A; Midd. B.
i
Janne B.
j
Middelb. A; Middelb'ch B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan zoon van Jan heer Nicolaasz., klerk en poorter van Middelburg