Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X088v_400_1 ZE_K_X089r_400_2 B ZE_G_X070v_400_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 88v-89r, nr. 408 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 70v, nr. 389 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Alixander Bonotone etc.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 158.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Uit de tekst is niet goed op te maken of het nu om twee of drie Lombarden gaat (het laatste is het geval wanneer men achter Alexander een komma leest). – Vgl. ook het in het register volgende nr. ZE 401.

Wi Willaema grave b etc. ombieden u Jan Heynrixc sone, onsen rentemeyster van bi westerd Scelt in Zeeland, dat ghi van onsen weghen versekert in Middelburche Alexander Bonotone, Kathelane, of horen ghesellen jof boden die u desen brief brenghen, viertien pond groeter coninx Tornoysef, te betalen die ene helfte te Bamisseg ende die ander helfte toit onser Vrouwen lichtmisseh naist comende, die wi den voirs. Lombardeni ghelost hebben voir Raissenj van Cruninghenk alze van der scout die hi him sculdich was; ende van alse vele beloven wi u scadeloes te quiten, es dat Raisse niet v[o]ir u[t]en bet[ail]t, jof van also vel[e] te quitenl in uwer eerster rekeninghe met desen brieve bezeghelt met onsen zeghel.

Ghegheven in Middelburchm des woensdaghes voir Midvasten int jaer ons Heren M CCC enden XXVI.

a
Will. A; Willem B.
b
hier van Heynn. B.
c
Heynr. B.
d
Bewest' B.
e
Middelb. A; Middelb'ch B.
f
Torn. AB.
g
1 oktober.
h
2 februari.
i
Lombairden B.
j
Raessen B.
k
Cruninghe B.
l
es dat ... quiten in de marge bijgeschreven; door slijtage van de inkt zijn ook onder UV-licht de tussen rechte haken gezette letters niet meer leesbaar A.
m
Midd. AB.
n
M CCC ende ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Alexander Bonotone en Catalaan, Lombarden