Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X089v_402_1 B ZE_G_X071r_402_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 89v, nr. 410 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 71r, nr. 391 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Aechte Wouttersa wijff vander Maelstede.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 159.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden dat Wouter van der Maelstede met onser hand ghemaect heeft joncfrouwe Aechten sinen wive toit harer lijftochte op allen sinen tiende legghende toit Cloetinghe, ter Maelstede, ter Vlake ende in Everdeys diked, die hi van ons hout, vijftich pond zwaertere Tornoysef sjaers; in wilker lijftochte wi gheloven joncfrouwe Aechten voirs. te houden na zede endeg custume van onsen lande.

In oirkonde etc.h Ghegheven in Middelburchi des donresdaghes voir Midvasten int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich.

a
Woutt' B.
b
Will. A.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
Everdeys dijc B.
e
zaerter A.
f
Tor. A; Torn. B.
g
n en de eind-e deels weggesleten A.
h
desen brieve beseghelt met onsen zeghele i.p.v. etc. B.
i
Middelb. A; Midd. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wouter van de Maalstede en zijns echtgenote jonkvrouw Aachte