Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X089v_403_1 B ZE_G_X071r_403_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 89v, nr. 411 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 71r, nr. 392 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Boudijn tsLoepers z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 159.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. ZE 394.

Wi Willema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen ludenc dat wi vaste ende ghestade houden alsulken coep alse Boudwijnd sLoeperse sone ghedaen heeft bi Janf Wissen sone, onsen bailiu van Zeerixeeg, na den brieve dien wi hem ghegheven hadden, op Jan Hellecoph zoens goede te vercoepen hem zelven scadeloes mede te quiten, dats te weten die helfte van alle der vere van Berdendammei, die Waddijn Heynrix zone van Zeerixeej ghecoft ende betailt heeft in minderinghe van Jan Hellecoepk soens scoud voirs.; ende dese voirseyde helfte van der vere van Berdendammel hebben wi Waddijnm voirs. verliet ende verlient voir onse manne ende voir onse scepene van Zeerixeen van ons te houden ten rechten liene, in alle diere manieren te verwaren alse Hobuyco Hellecoepsp sone zine helfte sculdich es te verwaren.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchq des donresdaghes voir Midvasten int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich.

a
Will. A.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
Boudijn B.
e
tsLoepers B.
f
Janne B.
g
Zierixee B.
h
Hellecoeps B.
i
Bordendamme B.
j
Zierixee B.
k
Hellecoeps B.
l
Bordendamme B.
m
Waddine B.
n
Zierixee B.
o
Hoebuyc B.
p
Hellecops B.
q
Midd. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Waddin Hendriksz. van Zierikzee