Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X089v_405_1 B ZE_G_X071v_405_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 89v, nr. 413 (primaire registratie).

Onder de tekst, door andere hand: Concordatus est.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 71v, nr. 394 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Boudijn Loepersa z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 159.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wib Willaemc grave van Heynnegouwend etc. maken cond etc. dat Lopere veren Vrousten sone quam voir ons ende droch ons op elf ghemete f lands luttel mijn of meer, legghende binnen desen marken: op die Hernisse in Bridorp die wech zuyt of ende west of, Wouter sheren Waddensg sone noirt of, Willaemh sheren Yen sone oist of, te Boudwijnsi sijn soens behoef, ende die ondfengse weder van ons in rechten liene, wilke elf ghemete lands j voirs. Boudwijnk voirs. met onser hand ghemaecht heeft Aechten sinen wive toit horer lijftochte, in manieren: waer dat zake dat Boudwijnl ende Aechte voirs. beyde storven sonder wittachtighe boirte te laten dair lien op comen mochte, ende Loperm langher levede, zo zoude dit lantn voirscreven comen op Loipero voirs. ende die zout houden toit sinen live, ende danne so zoud voird comen op ons zelve.

In oirkonde etc.p Ghegheven in Middelburchq des vridaghes voir Halfvasten int jaer ons Heren M CCC ses ende twintich.

a
Loep. B.
b
hier en elders letters slecht leesbaar vanwege slijtage van de inkt A.
c
Will. A; Willem B.
d
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
e
Loeper B.
f
hier tienden, doorgestreept A.
g
Waddijns B.
h
Will. AB.
i
Boudijns B.
j
hier de doorgestreepte aanzet van een v A.
k
Boudijn B.
l
Boudijn B.
m
Loeper B.
n
door andere hand verbeterd uit ghelt AB.
o
Loeper B.
p
c' (et weggelaten) A.
q
Middelb. A; Middelb'ch B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Boudewijn zoon van Loper vrouw Vroustenz.