Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X090v_409_1 B ZE_G_X072r_409_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 90v, nr. 417 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 72r, nr. 398 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Van Pieter Allards z. doet.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema b etc. maken cond etc. dat wi alsulke soene als Boudijn van der Maelsteden, Daniel van Barsdorpc, Claysd ende Boudijn van Barsdorpe gheseyt hebben vanf Pieter Alaerds soens doet van den Wale, als van Pieters maghen voirs. op die ene side ende Claysg Heynrix sone, diene slochh, ende zinen maghen op die ander side, stade ende vaste ghehouden willen hebbeni, want sijs van beyden siden an ons ghebleven waren; ende so wie dese soene brake, dat ware op sijn lijf ende op sijn goed. Vort hebben wi bi Janj Heynrix sone, onsen rentemeyster van Bewesterk Scelt in Zeelandl Claysem voirs. vardinghenn laten van der broke voirscreven o ende onse land wedergheghevenp omme tien pond groeter Tornoyse, dair hi ons rentemeysters ghemoede voirs. of hevet.

Ghegheven in Middelburchq des manendaghesr nas Vastenavent int jaer ons Heren Mo CCCo zes ende twintich.

a
Will. AB.
b
hier van Heynn. B.
c
Bairsdorp B.
d
Clais B.
e
Bairsdorp B.
f
v gecorrigeerd A.
g
Clais B.
h
c uit e A; sloech B.
i
hebben willen, met verwijstekens de woordvolgorde omgedraaid A.
j
Janne B.
k
Bewest' B.
l
Zeel. A.
m
Claise B.
n
verdinghen B.
o
van der broke voirs. in de marge herhaald A.
p
wederghgheven, de tweede g verbeterd uit e A.
q
Midd. AB.
r
manēghes A; manendaechs B.
s
geschreven over het geradeerde voir B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Hendriksz. en diens verwanten enerzijds en de verwanten van Pieter Allardsz. van den Wale anderzijds