Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X091r_411_1 B ZE_G_X072r_411_1 ZE_G_X072v_411_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 91r, nr. 419 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 72r-72v, nr. 400 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Dabt van Middelburch.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 159.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi voir ons ende voir onse nacomelinghe vercoft hebben te vrien eyghen onsen goeden vriendenb den abt ende den ghemenen convente van Onser Vrouwen cloester in Middelburch vier ende seventich ghemete lands c luttel mijn ofte meer, die ons ane quamen van Claysed van Zobborche, legghende in Domborch ende in Oistcappelef, elc ghemet ter goeder mate omme L s. groete Tornoyseg, dair si ons bi Janne Heynrix sone onsen rentemeyster van Bewesterscelth in Zeeland ghenoech of ghedaen hebben; ende dit land voirscreveni zal altois vri bliven van scote, van beden ende van allen onghelde die menj van rechte eysken mach, uytghenomen dijcghelde ende wateringhelde. Ende dit voirscreven land gheven wi voir ons ende voir onse nacomelinghek den abt ende sinenl convente ende haren nacomelinghen, te waren jeghens elken mensche.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchm op onser Vrouwen dach in marte int jaer ons Heren M CCC enden XXVIo.

a
Will. A; Willem B.
b
d verbeterd uit t A.
c
hier lul, doorgestreept A.
d
Claise B.
e
Zobburch B.
f
ppel onduidelijk vanwege meervoudige correcties A; Oestcappele B.
g
Tor. A; Torn. B.
h
Bewest'scelt B.
i
voirseit B.
j
diemen AB.
k
aan de o een overtollige ophaal A.
l
gecorrigeerd A.
m
Midd. AB.
n
M CCC ende ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abt en convent van het O.L.Vrouweklooster te Middelburg