Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X091r_412_1 B ZE_G_X072v_412_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 91r, nr. 420 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 72v, nr. 401 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Gertrut Florens wijf van Borsselen.

In de marge, door andere hand: Lijftocht.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb c maken cond allen luden dat Florensd heren Rasene sone van Berselef met onser hand ghemact hevet joncfrouwe Gheertruden sinen wive toit hoire lijftochte XL pond zuarterg Tornoyseh sjaers op al sijn goed dat hi legghende hevet in Berseleni, in wat manieren dat gheleghen es, behouden hoir voren uyt te nemen hoir rechtej delinghe van allen goede dat si sculdich es te deelen; in wilker lijftochte wi gheloven joncfrouwe Gheertruden voirs. te houden alse verre als wi van rechte sculdich sien na sede ende costume van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchk op onser Vrouwen dach in martel int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich.

a
Will. A; Willem B.
b
Heynn. AB.
c
hier etc. B.
d
Floreins B.
e
sen onduidelijk vanwege correcties A; Raessen B.
f
Berselen B.
g
u gecorrigeerd A.
h
Tor. A; Torn. B.
i
B'selen B.
j
boven de regel toegevoegd B.
k
Middelb. A; Middelb'ch B.
l
volgorde: op onser Vrouwen dach in mairte in Middelburch B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Floris heer Raasz. van Borssele en zijn echtgenote jonkvrouw Geertruid