Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X091v_414_1 B ZE_G_X072v_414_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 91v, nr. 424 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 72v, nr. 403 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Her Nicolaes van Cats.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p.159.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden. Want Vriese Oloudsc sone alsed teder van sinne ende van wesen es ende langhe tijd ghewesen hevet dat hi hem zelven niet helpene en can, ende joncfrouwe Gheertruydf sijn wijf alseg zere te doghen met hem es ende also zere verladen es med kindren ende vanh scoude dat si hoir zelven met horeni goede niet ontreeden en can, so hebben wi bevelenj ende macht ghegheven ende gheven met desen brieve heren Liclaysek van Catsel ende Willaemm Dankerdsn f.o dat si met joncfrouwe Gheertruden voirs. alle stucken versien ende hoir helpen dat si met horen goede hoir zelven ontreede ende horen staet besette als si zuverlicste ende best moghe met reden; ende moghen size niet ontreden van horen scoud sonder goed in den goede te vercoepen, so willen wi dat si des spreke med Vriesen naiste maghen, ende wat datp si bi horen rade vercopen omme der noet ende ommeq sbeters wille, dat willen wi dat voirtga. Ende wat si hier in doen dat sullen wi ghestade houden; dit zel gheduren toit onsenr wedersegghen.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchs des donresdaghes na Midvasten int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich.

a
Will. A; Willem B.
b
Heynn. AB.
c
Oelouds B.
d
alsoe B.
e
ghehelpen B.
f
Gheertrude B.
g
alsoe B.
h
verbeterd uit met B.
i
heren A; hoiren B.
j
bevolen B.
k
Nyclayse, l verbeterd uit h B.
l
Cats B.
m
Will. B.
n
Danckairds B.
o
sone B.
p
boven de regel toegevoegd B.
q
ontbr. B.
r
tonsen i.p.v. toit onsen B.
s
Midd. A; Middelb'ch B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Nicolaas van Kats en Willem Dankardsz.