Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X092r_418_1 B ZE_G_X073r_418_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 92r, nr. 428 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 73r, nr. 407 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Henric Symons z. etc.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 159.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat Heynric Symons sone, Jacopc Symons f.d, Jan Philips sone, Symon Hughe Linnen sone ende Jan Boudijns f.e voir ons gheloeft hebben op al hairf goed Jan Borzeg, Claysh van den Broeke, Hughe Willaemsi sone van Dijxhoeke ende Dankaertj Jans sonek van Dijxhoeke scadeloes te quiten van alsulker borchtocht alse si voir hem borghe wordenl sijn onse segghen te houdene ende te voldoene, alse van der soene die wi gheseyd hebben tuysken hem ende horen helpers op die ene syde ende Heynric m Willaemn Hughe Basto soens sone ende sinen helperen op die ander side, ende noch tuysken hem ende hore helpers op die ene side ende Heynne Gillijsp desq Brockers sone ende sinen helpers op die ander side.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchr des zatersdaghes na onser Vrouwen dach in marte int jaer ons Herens M CCC zes ende twintich.

a
Will. A.
b
Heynn. AB.
c
Jacob B.
d
sone B.
e
boven de regel toegevoegd A; sone B.
f
alhair A.
g
Borse B.
h
Clais B.
i
Will's AB.
j
Danckard B.
k
son A.
l
w gecorrigeerd A.
m
hier Hugh, doorgestreept B.
n
Will. AB.
o
st gecorrigeerd A.
p
Gillis B.
q
de B.
r
Midd. A; Middelb. B.
s
ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Borse, Nicolaas van den Broek, Hugo Willemsz. van Dijkshoek en Dankard Jansz. van Dijkshoek