Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X092v_421_1 B ZE_G_X073v_421_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 92v, nr. 431 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 73v, nr. 410 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Wisse ende Costijn Lieve Jans kindere.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 160.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Voor de term 'vrienden' in dit verband zie de aantekening bij nr. ZE 81.

Wia Willemb grave etc. maken cond allen luden dat Wisse ende Costijn Lieve Jans kindere voir ons ter vierscaren bevallen sien van Andries des Lokersc soens doet; ende want si Lieve Janne haren vaderd met waerheyden ende met vonnesse in hoir helpe ghewonnen hebben, zo ombieden wi sinen vrienden die in sinen ambochte wonen dat si die verboirnesse met hem ghelden tote weseliken daghen met met ghelike, ende gheven hem orlof sine vriende dair omme te panden.

Ghegheven in Middelburche des woensdaghes voirf Palmenzonnendach int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich.

a
hier en hierna tekstdelen slecht leesbaar vanwege slijtage van de inkt A.
b
Will. A; Willem B.
c
of Lekers A.
d
vadder A.
e
Midd. AB.
f
dit woord is vrijwel geheel weggesleten A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Lieve Jansz.