Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X093r_424_1 B ZE_G_X073v_424_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 93r, nr. 434 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 73v, nr. 412 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Bergena opden Zoem.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 160.

In het primaire register A was deze oorkonde kort vóór het onderhavige afschrift al eerder ingeschreven in een afwijkende versie (zie nr. ZE 422), welke doorgestreept is. Gezien de aanzienlijke verschillen tussen beide afschriften (zie met name de voetnoten j, l, p, s en v) moeten zij wel teruggaan op twee verschillende versies van de tekst, waarschijnlijk een eerste ontwerp en de definitieve redactie. In de onderstaande editie zijn de varianten uit nr. 422 geannoteerd met het sigle A'.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden dat wi om beded ons nevene des heren van Voirne orlof ghegheven hebben den poirters van Berghenf op den Zoem tollen vri te varen met horen eygheliken goede voir bi onser tollen vang Ieersiker oirdeh tusken nui ende Pinxterj naist comendek, mar si zullen binnen deser tijdl striken voir onse m tollen voirs., ende hebben si enichn goedo in dat hoirs zelfs niet en es ende tollenbaer esp, dat zal sineq tollen betalenr s. Waer omme wit ombieden onsen toilnaers van Ieersikeru oirde dat si die poirters van Berghen ane den Zoem voirscreven in deser manieren ende tote den termine toe voirscreven tollen vri varen laten; sonder archlistv.

w Ghegheven in Middelburchx des woensdaghes voir Palmenzonnendach int jaer ons Heren M CCC ses ende twintich.

a
B'gen B.
b
Will. AA'; Willem B.
c
Heynn. AA'; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
ombede A.
e
hier en hierna delen van de tekst slecht leesbaar door slijtage van de inkt A.
f
B'ghen AB.
g
gecorrigeerd B.
h
Ieerziker oirde, de letters rz en o gecorrigeerd A'; Ieerseker oirde B.
i
de n deels over een geradeerde h A.
j
Belokene Pinxtere, de P onzeker A'.
k
31 mei; Beloken Pinksteren valt op 7 juni.
l
in manieren dat si zullen i.p.v. mar ... tijd A'.
m
hier haven, doorgestreept A.
n
ontbr. A'.
o
boven de regel toegevoegd A.
p
ende tollenbaer es ontbr. A'.
q
ontbr. A'.
r
gheven A'.
s
hier alse verre alset ghene andre vryhede en hevet; ende alle god dat in hare haven comet ende tollenbaer es, dat zel sine tollen gheven A'.
t
Ende i.p.v. Waer omme wi A'.
u
Ieerseker B.
v
r bovengeschreven A; varen laten in der manieren alse voirscreven es i.p.v. in deser manieren ... archlist A'.
w
hier In oirkonde etc. A'.
x
Midd. AA'; Middelb'ch B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: poorters van Bergen op Zoom