Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X093v_426_1 B ZE_G_X074r_426_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 93v, nr. 436 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 74r, nr. 414 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Een polrekijn te Vlissingen.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc.c dat wi d ghegheven hebbene ende gheven in vrien eyghen een polrekiaen te Vlissinghe bewester havene, grote tuysken tien ghemete ende twaelven, te bediken ende dat te wateren int molen water op sinen cost, ende die ettinghe die ghevallenf mach ane den ouden dijc binnen den lande dat hi diken zal voirscreveng, behouden elken anderen sijns rechts.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchh des donresdaghes voir Palmenzonnendach int jaer ons Heren M CCC zes endei twintich.

a
Will. A; Willem B.
b
Heynn. AB.
c
allen luden i.p.v. etc. B.
d
hier ontbreekt wel de naam van de begunstigde.
e
boven de regel toegevoegd B.
f
vallen B.
g
boven de regel toegevoegd B.
h
Midd. AB.
i
ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: niet genoemd