Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X094r_430_1 B ZE_G_X074r_430_1 ZE_G_X074v_430_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 94r, nr. 441 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 74r-74v, nr. 418 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Florens van Haemsteden.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 160.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen ludenc. Want Florens van Haemsteded, onsen neve ende ghetrouwen knape, zekerhede ghenomen heeft van Waddijne Jacob Pieters soens sone op sijn lijf ende op sijn goed dat hi Costijn Jacobs sone sinen broeder voir ons ter vierscaren Beoistersceltf te rechte brenghen zal van zulker broeke als men hem ane thietg van den scapen die hi ghenomen soude hebben, zo ombieden wi u Loperh Jans sone onsen dijcgrave dat ghi alsulc land alse Costijns was voirseyt, dair wi u bevoleni hadden u hant ane teslane van onsen weghen, u hant dair ofj doet ende Costijn voirnoemd des lands ghebruken laet; des en laet niet.

Ghegheven in Middelburchk op den Witten donresdach int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Egidium f. Balduwinil et Willelmumm f. Iohannisn.

a
Will. A.
b
Heynn. AB.
c
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
d
de eerste letter door andere hand tussengeschreven A.
e
door andere hand verbeterd uit Boudijn B.
f
Beoist'scelt A; Beoist' Scelt B.
g
de h gecorrigeerd A; tyet B.
h
Loeper B.
i
bevelen A.
j
gecorrigeerd A.
k
Midd. AB.
l
Balduwi. AB.
m
Will. A; Will'm B.
n
Ioh'is AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Costijn Jacobsz., broer van Waddin zoon van Jacob Pietersz.