Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X094r_432_1 B ZE_G_X074v_432_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 94r, nr. 443 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 74v, nr. 420 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Her Gerijt van Voirne.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 160.

Zie ook het in het register volgende nr. ZE 433.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi onsen lieven neve heren Gherardec van Voirne, borchgrave van Zeeland, van alsulker borchtochte ende beloiften d als hi met anders onsen borghen gheloeft ende ghedaene heeft f voir ons jeghens Janne Crupeland, wisselaer tote Broseleg, onsen knape, alse van hondert ende tseventich pond groter Tornoyseh die hi ons ghelient heft weder te betailen van meye nu naist comende binnen enen jare op leystinghe binnen Broselei te comen jof te senden, in zulker manieren alse die brief van der sekeringhe dair of hout; j hebben onsen neve voirs. ende sinen erfnamen van der beloiften voirs. scadeloes te houden ende te quiten met desen brieve bezeghelt met onsen zeghele.

Ghegheven in Middelburchk des anders daghes na Paysdaghe int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem.

a
Will. AB.
b
Heynn. AB.
c
Gher'de AB.
d
hier als, doorgestreept A.
e
hier en hierna geschreven rond een genaaide scheur in het perkament A.
f
hier en in de volgende regel geschreven rond een gat in het perkament A.
g
Bruessele B.
h
Tor. A; Torn. B.
i
Bruesselen B.
j
hier ergens lijkt een voltooid deelwoord als beloeft te ontbreken AB.
k
Midd. A; Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Gerard van Voorne, burggraaf van Zeeland