Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X094r_433_1 B ZE_G_X074v_433_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 94r, nr. 444 (primaire registratie).

De onderstaande notitie is in het register naderhand ingeschreven in de smalle witruimte tussen het voorafgaande nr. ZE 432 en het volgende nr. 434, en wel door de hand die ook nr. 434 schreef.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 74v, nr. 420[bis] (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).

In het register heeft deze notitie geen eigen volgnummer gekregen.

Gezien de samenhang met het voorafgaande nr. ZE 432 d.d. 1327 april 13, zal deze ongedateerde notitie op of rond diezelfde datum zijn uitgevaardigd. – Zie het genoemde nr. 432 voor de vermoedelijke inhoud van de oorkonde voor Daniel van der Merwede.

a Item des ghelike heeft hair Daniel van der Merewedeb enen brief van quitantien.

a
in de marge vóór de notite drie punten B.
b
M'ewede AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Daniel van der Merwede