Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X094r_434_1 B ZE_G_X074v_434_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 94r, nr. 445 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 74v, nr. 421 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Die mynrebroders te Zierixee.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 423.

Wi Willaema grave etc. onsen goeden luden portre tot Zirixeb die nu derc minderbruders aldaer procurators sijn jof wesen zullen, saluit met goder jonste. Want wi verstaen dat ons gode vriendd die minderbrudere van Zirixee, die wi in onse bescermenesse ghenomen hebben ende nemenf, menigerhande hinder ende wederstoet hebben te vercrighene alzulke almoesen ende testamente als hem jof te haren behoef ghegheven worden jof bewijst, dat ons leet es ende wig niet ghedoghen willen, so ombiden wi ende bevelen juh allen ende elker besonder die nu hare procurators zien jof wesen zullen met desen briefe dat ghi van onsen weghen hem ende te haireni behouf innet met warliken rechte jof met geesteliken al dat hem ghegheven word jof ghegheven es j ende al dat hem bewijst word jof bewijst es in almossen, in wat manieren dat sij; ende ombieden allen onsen goden luden van onser port van Zirixek vorseit dat zij hier in vorderen ende helpen dat die midderbrodersl haren almoesen ghenaken.

Ghegheven etc. des maensdaghes na Paschen int jar ons Heren Mo CCCmo XXVII.

[Dienstaantekening:]

Per fratrem Petrum Muisketm lese meister, dominum Zudensemn et abbatem de Middelburcho.

a
Will. AB.
b
Zerixee B.
c
ter B.
d
vriende B.
e
Zierixee B.
f
door andere hand verbeterd uit nieman AB.
g
door andere hand verbeterd uit vrie A.
h
hem B.
i
tehairen A.
j
hier al, doorgestreept B.
k
Zierixee B.
l
minderbroeders B.
m
Musket B.
n
Zuden. AB.
o
Midd. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: minderbroeders van Zierikzee