Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X094v_435_1 B ZE_G_X074v_435_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 94v, nr. 446 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 74v, nr. 422 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Symon Clais z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 161.

Wi Willaem grave etc. maken cond allen luden dat wi Symon Clais sone om menighen ghetrouwen dienst die ons haer Hughe van der Aernea ende anders sinen vordersb ende hi ghedaen hebben ende hi of God wille noch doen zal, hebben ghegheven ende gheven al tgoit dat ons ane ghecomen es van Hanne Pitte van West capplenc, in dier manieren dat hi betaelen zal den doitslach van Scracgarded diene ghenen diet met rechte zullen ontfaen, ende dat hi gheven zal den austinenf van Middelburchg tiene scelinghe groter Tournoiseh, ende dat hi ghelden zal al testament ende scoud die Hanne Pit vorseyt ghemaket heeft.

In orconden etc. Ghegheven in Middelburchi des dinxendaghes na Paischenj intk jaer ons Heren M CCC XXVII.

[Dienstaantekening:]

Per Jan Heynrixl f.m receptorem Zeelandie.

a
Aerme met het laatste been van de m geëxpungeerd A; Arne, door andere hand gecorrigeerd, vermoedelijk uit Arme B.
b
de eerste r door andere hand bovengeschreven A.
c
West cappelen B.
d
Scragarde B.
e
den B.
f
āstinen A; anstinen of austinen B (dat laatste de verkorte vorm van augustinen?).
g
Middelb. AB.
h
Torn. B.
i
Midd. A; Middelb. B.
j
Paist hen A; Paeschen B.
k
in A.
l
Heynr. A.
m
sone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Simon Nicolaasz.