Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X094v_437_1 B ZE_G_X074v_437_1 ZE_G_X075r_437_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 94v, nr. 448 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 74v-75r, nr. 424 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Henric Henrijc Doedijns Oems zoons z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 161.

Vgl. nr. ZE 451, een oorkonde van dezelfde datum over dezelfde kwestie, uitgebreid met een passage over nog een edele voorouder van Hendrik, maar zonder een dienstaantekening.

Wi Willaema graveb maken kond etc. dat Henricc Henricd Doedijne Oems soens sone voir ons bekennet es ter vierscaren f in Middelburchg met waerheden h ende met vondnesse driei vierendel edeldoms: een vierendel van Henricj Hughen f.k van den Breden weghe zire moeder vader, een vierendeel van veren Gheylen Henrixl uyt Lieversdikem zire moeder moeder, ende een vierendel van Doedijn Oem zijns vader vader.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchn des dinxendaghes na Paesdach int jaer XXVIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Gillijso Boudijnsp f.q balivum et Iohannemr Henricis f.t receptorem.

a
Will. A; Willem B.
b
hier en hierna enkele tekstdelen met donkerder inkt overgetrokken vanwege een grote inktvlek B.
c
Henr. A; Heynric B.
d
Henr. A; Heynr. B.
e
Doedijns B.
f
hier met, doorgestreept A.
g
Middelb. A.
h
hier in, doorgestreept A.
i
lezing onzeker A.
j
Henr. A; Heynric B.
k
sone B.
l
Heynr. B.
m
Lieversdijc B.
n
Middelb. A; Middelb'ch B.
o
Gill. AB.
p
Boud. A.
q
sone B.
r
Ioh. A; Jan B.
s
Henr. A; Heynr. B.
t
sone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik zoon van Hendrik Doedijn Oomsz.