Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X095v_444_1 B ZE_G_X075v_444_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 95v, nr. 455 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 75v, nr. 431 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 167.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. het voorafgaande nr. ZE 443.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. Want Clais Henrixc sone van Wissenkerked vandene sestalf ghemete tienden legghende int ambocht van Wissenkerkef die hig van ons in pachte hild, ende hem ane ghecomen wairen van sinen vader ende Wouter sinen broeder ende oec jeghens ons cofte van Hensenh sinen broeder, dair hi ons van Wouter ende van Henseni die brieve opleverde, ende van sinen vader soe seyde hi dat hi die brieve verloren hadde, bi onse wille, dair hi of vercoft hevet Gillijsj Boudinsk sone vierdalf ghemete tienden legghende int Zuutambochtl in den Groitenm tiende; zoe verlien wi Claysn voirs. die ander twee ghemete tienden, behouden elken anderen zijns rechts, van ons te houden ende te besitten in alre manieren alse die brief hout die bi wilcoire van onso ende van onsen mannen van Zeellandp dair of ghemaket ende bezeghelt is. Ende hier of zoe sal hi ons jairlix gheven te pachte tiendalf d. Hollandsq.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchr up den Palmen sonnendach int jair ons Heren M CCCo XXVIIo.

a
nl. Gillis Boudijns z., zoals in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. ZE 443.
b
Will. AB.
c
Heynrix B.
d
Wisse nk'ke A.
e
van dien B.
f
Wissen kerke B.
g
h uit v B.
h
Heynsen B.
i
Heynsen B.
j
Gill. B.
k
Boudijns B.
l
Zuytamb. B.
m
Groeten B.
n
Claise B.
o
vanons A.
p
Zeell. A; Zeeland B.
q
Holl. AB.
r
Middelb. A; Midd. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Hendriksz. van Wissenkerke