Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X096r_447_1 B ZE_G_X076r_447_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 96r, nr. 458 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 76r, nr. 434 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Heyle Symon Symons zoens wijff.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 167.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave maken cond etc. dat Symon Symons sone uyt Wolferdsb dikec med onser hand ghemaket hevet joncfrouwen Heylen sinen wive toit hoire lijftochte viertich pond Tournoysed sjaers up vijf ghemete tienden legghende ter Westkerken in Wolferdse dikef ende int Ydel ambocht, die hi van ons jairlix in pachte hout; in wilker lijftochte wi joncfrouwen Heylen voirs. gheloven te houden als wi sculdich sien te doene na sede ende na coustume van onsen lande.

Ghegheven in Middelburchg des manendaghes na Palmen sonnendach int jaer ons Heren Mo CCCo XXVIIo.

a
Will. AB.
b
Wolf'ds A.
c
Wolfairds dijc B
d
Tour. A; Torn. B.
e
Wolf'ds A.
f
Wolfairds dijcke, boven de c een overtollige haal B
g
Middelb. A; Middelb'ch B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Simon Simonsz. uit Wolphaartsdijk en zijn echtgenote jonkvrouw Heile