Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X096r_448_1 B ZE_G_X076r_448_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 96r, nr. 459 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 76r, nr. 435 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Her Gerijt her van Voirne.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 453.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat alsulc recht ende kore als wi nu ghemaket hebben bi wilcore ende over eendraghen van allen onsen mannen ghemeenlike Beoistersceldb ende Bewestersceldc omme die scout te innen mallic van anderen over al in onsen lande van Zeellandd, dat hebben wi doen maken behouden ons neven recht heren Gherardse here van Voirne, burchgrave van Zeellandf, ende sire nacomelinghe, alse verre alst hem toe behoirt van der burchgraefscip van Zeellandg voirscreven; ende sonder alrehande archlist.

In oirkonde desen brieve bezegheldh etc.i Ghegheven tote Zierixzeej des vriendaghes na Paesdach int jaer ons Heren Mo CCCo XXVIIIo.

a
Will. A; Willem B.
b
Beoist'sceld A; Beoist' Sceld B.
c
Bewest'sceld, de laatste e onduidelijk A; Bewest' Scelt B.
d
Zeell. A; Zeel. B.
e
Gher'ds AB.
f
Zeell. A; Zeeland B.
g
Zeell. A; Zeel. B.
h
desen brieve bezegheld ontbr. B.
i
c', boven de regel toegevoegd A.
j
Zierixee B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland