Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X096v_450_1 B ZE_G_X076r_450_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 96v, nr. 461 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 76r, nr. 437 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Heyne Sot van Westcappellen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., 161.

Voor een oorkonde van dezelfde datum, met dezelfde strekking maar een iets afwijkende inhoud, zie nr. ZE 438.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb, van Hollandc, van Zeelandd etc. maken conde allen ludenf dat Heyne Zot van Westcappeleng voir onsen neve den here van Voirne, die van onsen weghen h te rechte zat, bekennet es ter vierscaerren in Middelburchi metj waerheyden ende met vonnessen twie vierendeel edeldoms: een vierendeel van veren Gheylen Claysk Mulaerdsl siere moeder moeder, ende een vierendeel van veren Immenzoetenm Heynrix zijns vader moedern; voirt wart Heyneo Sot voirs. dair verlyet p sonder wedersegghen ter vierscaren een vierendeel edeldoemsq van Woutenr Willaemss sone siere moeder vader.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburcht des dinxendaghes na Paisdach int jaer ons Heren M CCCo zeven ende twintich.

a
Will. B.
b
Heynn. A.
c
Holl. A.
d
van Heynnegouwen ... Zeeland ontbr. B.
e
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
f
etc. i.p.v. allen luden B.
g
de tweede e onzeker B.
h
hier do, doorgestreept A.
i
Middelb. A; Midd. B.
j
ter B.
k
Clais B.
l
Mulairds B.
m
Immen zoeten A; Immezoeten B.
n
moedes A.
o
boven het woord een geradeerde afkortingsstreep A; Heynē B.
p
hier heeft, doorgestreept B.
q
vierendeeledeldoems, erin gecorrigeerd A.
r
Woutē A.
s
Will's AB.
t
Midd. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hein Sot van Westkapelle