Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X097r_452_1 B ZE_G_X076v_452_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 97r, nr. 463 (primaire registratie).
Opschrift:

Beghijnen in Middelburcha.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 76v, nr. 439 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Dabt van Middelburchb.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 161.

Vgl. nrs. ZE 439 en 440.

Wi Willaemc grave van Heynnegouwend etc. maken cond allen ludene dat wi bevolen hebben ende bevelen onsen lieven ende ghetrouwen den abt van Middelburchf ende broeder Pieter Moscetg, den lesemeyster van den minrebroeders aldair, dat si joncfrouwe Janenh ende anders deni joncfrouwen diet beghijnhof bevolen es in Middelburchj helpen, starken ende vorderen zoe waer zijs te doene hebben, ende dat zi met dien twien diere die scepene van Middelburchk toe zetten zullen over een draghen die rekenninghe van der beghinen goede te horen alst hem goet denket ende oerbare; ende dat onse lude voers. daer toe doen van onsen weghen, dat zullen wi ghestade houden. Dit zal gheduren een jaer naest comende.

Ghegheven toete Zerixeel des dinxendaghes na Beloken Paeschenm int jaer ons Heren Mo CCCo zeven ende twintich.

a
Middelb. A.
b
Middelb. B.
c
Will. AB.
d
Heynn. AB.
e
etc. i.p.v. allen luden B.
f
Midd. AB.
g
Moschet B.
h
e op rasuur A.
i
boven de regel toegevoegd B.
j
Middelb. B.
k
Middelb'ch B.
l
Zier. B.
m
Paeschēe, de laatste letter geëxpungeerd A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: begijnen van Middelburg