Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X097r_454_1 B ZE_G_X076v_454_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 97r, nr. 465 (primaire registratie).
Opschrift:

Poirtvliet.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 76v, nr. 441 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Poirtvliet.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 424.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat ons onse scepene van Poirtvlietc ghetoghet hebben dat Jans polre van Stienlandd ende heren Hughen polre bi Scerpenissee wateren doir Poirtvlietf ende en willen eng ghienen cost van slusen noch van wateringhen met hem ghelden, dat ons niet weseliken en denket. Ende want men dair nu een niewe sluse legghen zal, zo ombieden wi u allen die gheambocht jof gheland zien in den polres voirscreven dat ghi uwen cost van slusen ende van wateringhen doet met onsen luden van Poirtvlieth met met ghelike; jof doet ghijs niet, zo gheven wi hem oirlofi juwen water ghanc te stoppen ende toe te slaen.

Ghegheven tote Zeerixeej des manendaghes na Beloken Paysken int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintich.

a
Will. AB.
b
Heynn. AB.
c
Poirtfliet B.
d
Stienl. A; Steeland B.
e
Scarpenisse B; hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
f
Poirtfliet B.
g
ontbr. B.
h
Poirtfliet B.
i
verbeterd uit mach A.
j
Zier. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: ingezetenen van Poortvliet