Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X097v_455_1 B ZE_G_X076v_455_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 97v, nr. 466 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 76v, nr. 442 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Gerijt Aelwijns z.

In de ondermarge de custode: Wi Will. grave etc. maken cond etc. dat wi om onse poert van Vlissinghen etc. – In de linkermarge beneden de tekst, door andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 161.

Wi Willaema grave etc. maken cond allen luden dat wi bi Janb Wissen sone onsen rentemeyster Beoistersceltc in Zeelandd ghenomen hebben van Gherarde Alewijns sone onsen clerc in wissel van lande zestienf ghemete lands g die hi met ons rigghemarke ghemene ligghende hadde in onsen polre van Oude Hughelijns zanth, elc ghemet om XVIII scellinghe groete Tornoysei, ende wi hebben hem weder ghegheven ende gheven met desen brieve bi onsen rentemeyster voirs. vier ende twintich ghemete lands in Mallandj in onse ambocht van Poirtvlietk also alse hem onse rentemeyster voirs. bewisen zal, elc ghemet om twaelf scellinghe groter Tornoysel; ende die zal hi ende sine nacomelinghe houden van ons ende van onsen nacomelinghen in allen manieren ende in allen dien rechte als hi die zestienm ghemete van Oude Hughelijns zande voirs. van ons te houdene plach. Ende des lands voirscreven zullen wi hem rechte warent wesen, ende onsen rentemeyster voirs. doen cavelen ende dele tyeghens Arnoud van Scenghenn, ende Gherardo voirs. doen bewisen somen meest mach te samen.

In oirkonde etc. Ende om die meere kennesse so hebben wi onsen lieven ende ghetrouwen heren Jacob, bi der ghenaden Gods biscop van Zuden, desen brief met ons doen bezeghelen. Ghegheven tote Zeerixeep des manendaghes na Beloken Paysken int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintich.

a
Will. AB.
b
Janne B.
c
Beoist'scelt A; Beoist' Scelt B.
d
Zeel. A; in Zeeland boven de regel toegevoegd B.
e
Gher. A; Gher'd B.
f
de s tussengeschreven A.
g
hier in wissel van, doorgestreept B.
h
sand B.
i
Tor. A; Torn. B.
j
Ma onduidelijk A.
k
Portfliet B.
l
Tor. A; Torn. B.
m
zes tien A.
n
Schenghe B.
o
Gher. A; Gher'd B.
p
Zierixee B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard Alewijnsz., grafelijke klerk