Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X098r_459_1 B ZE_G_X077r_459_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 98r, nr. 470 (primaire registratie).
Opschrift:

De heerscapen van Abbenbroec bevel.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 77r, nr. 446 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Herscappen van Abbenbroeck.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 161.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollantc, van Zeelant ende here van Vrieselandd ontbieden ju allen den ghemeenen heerscape van Abbenbroeke alzo narrenstelike alse wi moghen dat ghi van nu voerwaert gheene moerdijc en vercoept, het en si bi ons ende bi onsen wille; want tlant zoe zeere verwildert es dat wijt niet langher gedoeghen en willen.

Ghegheven tote Zerixeee des dinxendaech na Beloken Paeschen int jaer ons Heren Mo CCCo zeven ende twintich.

a
Will. B.
b
Hen. A; Heynn. (hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament) B.
c
Holl. A.
d
etc. i.p.v. van Hollant ... Vrieseland B.
e
Zierixee B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: ambachtsheren van Abbenbroek