Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X098r_460_1 B ZE_G_X077r_460_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 98r, nr. 471 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 77r, nr. 447 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Adelogea Claes Henricx zoens wijff van Cats lijfftocht.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 161.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. makend cond allen ludene dat Clays Heynrix sone van Cats met onser hand ghemact hevet joncfrouwe Badeloghef Wissen dochter uten Poeleg, sinen wive, toit horer lijftochte sestien ghemete tienden legghende int ambocht van Cats, ende dair ofh zal si ons jaerlix te pachte gheven ses penninghen Hollandsi in allen manieren alse j die brief houd die bi over een draghen van ons ende van onsen mannen van Zeeland dair of ghemact es; in wilker lijftochte voirs. wi gheloven joncfrouwe Badeloghek te houden als wi sculdich sijn te doene na sede ende custume van onsen lande.

In oirkonde etc. Ghegheven toit Sinte Gherden berghel op sinte Marcusm dach ewangeliste int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintich.

a
Adelog. B.
b
Will. B.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
hier en hierna zijn delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
e
etc. i.p.v. allen luden B.
f
Badeloghen, lo bovengeschreven B.
g
Poyle, de P verbeterd uit d B.
h
ontbr. B.
i
Holl. A.
j
hier en hierna om een scheur in het perkament heen geschreven A.
k
Badeloghen B.
l
Gheerden b'ghe B.
m
M'cus A; Marchus B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Hendriksz. van Kats en zijn echtgenote jonkvrouw Badeloch Wissendr. uit de Poel