Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X099v_468_1 B ZE_G_X078v_468_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 99v, nr. 478 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: Nota. Van den Lomberdena van Zierixe ende van Emelisse alse van horen pachte.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 78v, nr. 454 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Lombairden te Ziericxee.

In de marge de uit A gekopieerde aantekening: Nota. Van den Lombairden van Zierixee ende van Emelisse alse van horen pachte. – Erboven in de marge, door andere hand: Exspiravit.

De in de tekst genoemde oorkonde, waarop de onderstaande notitie is gebaseerd, zal op naam van de graaf zijn uitgevaardigd.

Des manendaechs na sente Jacobs dach int jaer XXVIIo doe huerden die Lombardeb van Zerixeec ende van Emelisse als Obertijn Abelloen, Anthonijs tsheren Domaes sone Abelloned een vierendeel ende een achtendeel, Benetijne ende Jan van den Viver sijn broeder een vierendeel ende een achtendeel, Katelaeynf Zetsea een vierendeel van der husingheng ende woensteden van Zerixeeh ende van Emelisse, in alle manieren als die brief houd die sire of beseghelt hebben, van den eerste meye dach int jaer ons Heren Mo CCCo XXVIIo ingaende ende daer na durende zestien jaer naest comende; ende daer of zullen si mijn here den grave te pachte gheven van den eerste vier jaren elcs jaers driehondert pond Tornaysei ende van den anderen twelf jaren elcs jaers vier hondert pond Tornoysej, den groeten over zestien pennighek gherekent, te betalen alle jare ten ende van den jare als tjaer uutgaetl.

a
Lomb'den A.
b
Lomb'de B.
c
Zierixee B.
d
Abelloen B.
e
of Bonetijn B.
f
of mogelijk Kacelaeyn A; Katelayn B.
g
van der husin op rasuur A.
h
Zier. B.
i
Torn. B.
j
Tor. A; Torn. B
k
penninghe B.
l
hiermee zal mogelijk Oudjaar, 31 december, zijn bedoeld.
Oorkonder: (graaf Willem III)
Destinataris: de Lombarden van Zierikzee en Emelisse