Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X099v_469_1 B ZE_G_X078v_469_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 99v, nr. 479 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 78v, nr. 455 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Florens van Haemsteden.

In de marge, door andere hand: Nota. Vander vrouwen van Marcsem.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 437.

Wi Willaema grave etc. maken condb allen luden dat wi Florens van Haemstede, onsen neve, ghegheven hebben te huwelike met joncfrouwe Goeden sinen wive, Jans dochter van c Berghend: int eerste, dat an hoir comen zal na hoire e moeder doet alsulc eyghelic god alse Jan Persijnf hore oude vader met hore moeder te huwelike gaf Jan van Bergheng horen vader, ende hore moeder laten zal in horen lesten live. Vort hebben wi hem ghegheven met joncfrou Goeden vors.h hondert pond Hollandsi sjaers, die wi hem bewisen jaerlix in te nemen uyt onsen tiende tote sGraven zande, die ene helfte tote Voirscotenre market ende die ander helft j tote Valkenburgherk market; ende so wat diel tiende voirs. beter es, dat zal onse rentemeyster van onsen weghen in nemenm. Ende dese hondert pond Hollandsn sjaers zal joncfrou Goede voirs. van ons houden te leene, in manieren dat na hore doet comen zal op hore wittachtighe kindere, est sone est dochter; ende so wilke tijd dat wi hem dese o hondert pond sjaers in anderen renten bewisen, so zullen dese renten voirscreven quite wesen. Ende hier bi zullen wi quite wesen van allen eysken die ons joncfrou Goedep oft hore erfnamen mach of zal moghen eysken van allen goede dat Jan van Berghenq liet in sinen r lesten live, ist eyghen, leen of lijftochte, oic wise houdende was.

In orkonde etc. Ghegheven totes Dordrechtt des dinxendaghes na sinte Jacobs dach int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintichu.

a
Will. AB.
b
condt, door latere hand bovengeschreven B.
c
hier den, half doorgestreept A.
d
B'ghen AB.
e
hier doet, doorgestreept A.
f
P'sijn A.
g
B'ghen B.
h
verbeterd uit sinen wive A.
i
Holl. AB, door andere hand bovengeschreven B.
j
hier om enkele gaatjes in het perkament heen geschreven A.
k
Valkenburgh. AB.
l
onse B.
m
volgorde: in nemen van onsen weghen B.
n
Holl. AB.
o
hier C, geëxpungeerd A.
p
door andere hand bovengeschreven B.
q
B'ghen AB.
r
hier en in de volgende regel om een zwakke plek in het perkament heen geschreven A.
s
verbeterd uit in B.
t
Dordr. AB.
u
XXVIIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Floris van Haamstede en zijn echtgenote jonkvrouw Goede, dochter van Jan van Bergen