Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X100r_470_1 ZE_K_X100v_470_2 ZE_K_X101r_470_3 ZE_K_X101v_470_4 ZE_K_X102r_470_5 B ZE_G_X078v_470_1 ZE_G_X079r_470_2 ZE_G_X079v_470_3 ZE_G_X080r_470_4

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 100r-102r, nr. 480 (primaire registratie).
Opschrift:

Ziericxee.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 78v-80r, nr. 456 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Zyericxee.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 438.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond ende kenlic allen luden dat wi ghesien hebben ene goede hantveste, wel ende ganselike ghesegheltc met een hoghes prenchen seghele, ons lieves heren ons oems heren Willaemsd wilneere coninx in de Roemschen rike, dair God die ziele of hebben moete, sprekende in allen manieren als hierf na volghet.

(Volgt de tekst van de oorkonde van koning Willem voor de burgers van Zierikzee d.d. 1248 maart 11, ed. OHZ II, p. 372-391, nr. 738.)

Ende wi Willaemg graveh van Heynnegouweni etc. omme die trouwe die wi altoes an onse lieve poirteren van Zeerixee vonden hebben ende omme menighen goeden dienst dien zi dicken j ghewillike onsen vorvaren ende ons ghedaen hebben ende, of God wille, k ons noch doen zullen, hebbenl wi hem gheconfirmeert ende ghesteketm dese voirscrevene kore ende dit recht, ende hebben ghelovet ende gheloven voir ons ende voir alle onse nacomelinghe hem ende allen haren nacomelinghen al dat zelve recht van pointe te pointe also als het in dere kore voirscrevenn staet vast te houden ende ghestade ewelike, zonder enich archlist.

Ende omme dat wi hem dit met goeder trouwen houden willen zonder enich wedersegghen van iemene, hebben wi hem in kennessen dese letteren gheseghelt met onsen zeghele uythanghendeo. Ghegheven te Berghenp in Heynnegouwenq op sinte Laurens dach int jaer ons Heren Mo CCCo ender zevene ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter, magistrum Heynricums de Geldonia, dominum Gerardumt de Potesu et alios.

a
Will. AB.
b
Heynn. AB.
c
se door andere hand bovengeschreven A.
d
Will's AB.
e
i verbeterd uit e A.
f
alhier i.p.v. als hier A.
g
Will. AB.
h
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
i
Heynn. AB.
j
hier onsen, doorgestreept A.
k
hier om een beschadiging van het perkament heen geschreven A.
l
bb verbeterd uit m A.
m
aldus AB voor ghesterket.
n
boven de regel toegevoegd B.
o
uythaghende A.
p
B'ghen B.
q
Heynn. AB.
r
ontbr. B.
s
Hey. A.
t
Ge A; Ge. (e gecorrigeerd) B.
u
Pottes B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: poorters van Zierikzee