Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X102v_474_1 B ZE_G_X080v_474_1 ZE_G_X081r_474_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 102v, nr. 484 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 80v-81r, nr. 460 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Allart Pieter Gerijtsa z.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 440.

Wi Willaemb grave c etc. maken cond allen luden dat Allaerdd Pieter Gherardse sone, onsen poirter van Zeerixeef, omme menighen trouwen dienst die sine vorvaders ons ende onsen vorvaders ghedaen hebben ende hi ons noch doen zal, him ende sinen nacomelinghen hebben ghegheven ende gheven van ons ende van onsen nacomelinghen in rechten liene te houden onse steenhuys binnen onser poirt van Zeerixeeg metter erven dairt op staet, staende twisken der Middelstrate ende der Potstrateh; ende Allaerdi vors. ende sine nacomelinghe zullen onse voirs. huysj staende ende in rake houdenk buten onsen ende onser nacomelingher cost also alse den voirscreven huse toe behoirt, war bi dattet niet en vervalle noch en bederve. Ende wart dats onse rentemeyster behoufde onse coren telegghen op den oversten solre van onsen huse voirs. dat onser provanchen toe behoirde, dat soude Allardl voirs. ende sine nacomelinghe onthenghen m ende ontrumen onsen rentemeyster of sinen boden als sijs begheerden ende behoefden tonser behoef, sonder onsen cost ende sondern alrehande archlist.

In kennessen hier of hebben wi deseno brief bezeghelt met onsen zeghel. Ghegheven tote Machlen op sente Bartolomeusp dach int jaer ons Heren M CCC XXVIIo.

 

q Et inde habebit comes per balivumr de Zerixees CC lb. Toronensiumt; medietatem unam de die Bartholomeiu infra mensem, et aliam ad Natalev anno XXVIIo.

[Dienstaantekening:]

Per comitem personaliter, Willaemw camerlinc, magistrum Henricumx de Gheldonia, Iohannemy f. Wissonisz receptorem Beoisterscelda', Egidium Balduinib' et Iohannemc' filiumd' Henricie' receptorem Bewestersceltf'.

a
Ger. B.
b
Will. AB.
c
hier van Heynn. B.
d
Alaird B.
e
Gher. AB.
f
Zierixee B.
g
Zier. B.
h
ot gecorrigeerd, r bovengeschreven A.
i
Alaird B.
j
op rasuur B.
k
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
l
Alaird B.
m
hier en in de volgende twee regels om een beschadiging van het perkament heen geschreven A.
n
ontbr. B.
o
es deels onleesbaar vanwege een correctie A.
p
B'thelmeeus B.
q
hiervóór in de morge het woord Nota en een teken in de vorm van een cirkel met drie punten B.
r
na de l een stok teveel A.
s
Zier. B.
t
Tor. A; Tur. B.
u
B'tholomei AB.
v
25 december.
w
Will. AB.
x
Henr. A; Hey. B.
y
Io A; Io. B.
z
Wiss. B.
a'
Beoist'sceld A; Beoist'scelt B.
b'
Bald'ni A.
c'
Io. A; Io B.
d'
f. A.
e'
Henr. A; Heynr. B.
f'
Bewest'scelt B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Allard Pieter Gerardsz., poorter van Zierikzee