Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X102v_475_1 B ZE_G_X081r_475_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 102v, nr. 485 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 81r, nr. 461 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Pieter Geronx z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 165.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi bi Janne Wissen sone, onzen rentemeister van Bioisterscheltb in Zelandc, vercoeftd hebben Pieter Gheronx sone van Overbordene alle onze ambochte met zinen volgheren binnen dijcs dat ons ane comen es ende versturven in Sentef Martijnsg dijc van Jacob Gheronx soens doet, ende hie zel buten dijcs behouden zien aendeel van den vere datten vors. ambochte toe behoird ende anders niet, omme vijftich lb. groter Tournoyseh i, daer hie onzen rentmeister vors. of voldoenj hevet; ende dit ambocht vors. zel hie ende zine nacomelinghe van ons ende van onzen nacomelinghe houden in rechten lene.

In orconde etc. Ghegheven te Brusselk des sonnendaghes na sente Dyonijs dach int jaer ons Heren Mo CCCmo XXVIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Jan Wissen sone receptorem.

a
Will. AB.
b
Bioist'schelt A; Beoist'scelt B.
c
Zeel. B.
d
vercoft B.
e
Ov'borden A; Ov'bordene B.
f
Sinte B.
g
M'tijns AB.
h
Tour. A; Torn. B.
i
hier vors., doorgestreept A.
j
voldaen B.
k
Bruessel B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter Geroncsz. van Overbordene