Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X102v_476_1 B ZE_G_X081r_476_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 102v, nr. 486 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 81r, nr. 462 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Willem Bays van Wijffliet.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 166.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. ZE 477.

Willaema Bays van Wijflietb quam voir scepenen in Middelburchc ende scaut quite onsen here den grave van alre scout die hi hem sculdich was ende van allen eyssche die hi hem eyssen mochte toten daghe toe van heden, soe wair of dattet toe comen mochte. Hier over waren Hughe Stuvezands f., Meeus sheren Wentins zone, Clays Erenbouts zoned, Pieter Pieters zonee ende Jan Henrixf zone, scepenen in Middelburchg, ende dit oirkonden zi.

Dit was ghedaen int jaer ons Heren Mo CCCo ende XXVIIo des satersdaghes voir Half vasten.

 

Ista littera est sub Enghelbertoh.

a
Will. AB.
b
Wijffliet B.
c
Middelb. AB.
d
f. B.
e
f. B.
f
Henr. A; Heynr. B.
g
Middelb. AB.
h
Enghelb'to AB.
Oorkonder: Hugo Stuivezandsz., Meeus heer Wentinsz., Nicolaas Erenboudsz., Pieter Pietersz. en Jan Hendriksz., schepenen van Middelburg
Destinataris: graaf Willem III