Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X103r_478_1 B ZE_G_X081r_478_1 ZE_G_X081v_478_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 103r, nr. 487 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 81r-81v, nr. 464 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Waddijn Heynricxa z. etc. b van een scrootambocht tZiericxzeec.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 448.

Wi Willaemd grave etc. maken cond allen ludene dat wi Waddijn Henrixf zone, onsen trouwen knape ende poirter van Zierixzeeg, ende Hughen Wellenh i sinen sonej ghegheven hebben ende gheven met desen brieve tote haire beyder live, zoe wilc hair van hem beyden levede, te besitten alze langhe als hi levet onse scroidambocht van onser poirten toit Zierixzeek alzoe alst ons toe behoird ende weder ane ons bestarf van Popenl van Renisse, diet van ons helt toit zinen live, te houden ende te verwaren met alle vervalle datter of comen mach ende te comen pleghet na sede ende na coustume alst hair toe ghecomen es, ende met sulken arbeyde dair of te doene alser toe behoird; ende hier bi sal Waddin voirs. ende Hughe Welle zijn zoen, zoe wilc hore m dit scroidambocht besid, alsulke wine ende pourvanche als wi jof onse gheselline die gravine jof onze kinderen toit Zierixzeen senden sullen toit onser pourvanchen jof den haren doen werken, scroden ende berechten buten onzen cost, onser ghesellinen ende buteno onser kinder cost voirscreven, zoe wanner dats te done es, sonder alre hande arghenlist. Ende hier of heeftp ons Waddijn voirs. ghegheven ende bitaild bi Jans hand van Leyden ons capellains, dier of rekenen zal, hondert pond Tournoyseq r, den groten over zestien penninghe gherekend, dair wi ons of ghepayt houden.

In oirkonde desen brieve bezegheld med onzen zeghels. Ghegheven tote Valenchijnt op sente Clements dach int jaer ons Heren Mo CCCo XXVIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem personaliter.

a
Heynr. B.
b
het volgende door een andere hand B.
c
tZze B.
d
Will. AB.
e
etc. i.p.v. allen luden B.
f
Heynr. B.
g
Zier. B.
h
door andere hand verbeterd uit Wellen sone B.
i
hier zone, doorgestreept A.
j
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
k
Zier. B.
l
Poppen B.
m
hier die B.
n
Zier. B.
o
ontbr. B.
p
vóór de h een geradeerde g A.
q
Tour. A; Tourn. B.
r
hier dier of rekenen zal, doorgestreept A.
s
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghel B.
t
Valench. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Waddin Hendriksz., knaap en poorter van Zierikzee, en zijn zoon Hugo Welle