Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X103v_482_1 B ZE_G_X082r_482_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 103v, nr. 491 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 82r, nr. 468 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Willem van Coudekerke etc.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 167.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Voor de term 'vrienden' in dit verband zie de aantekening bij nr. ZE 81.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi Willaemb van Coudekerckec Gillijsd Pieters zone ende sinen broderen oirlof ghegheven hebben ende gheven met desen brieve haire vreende te pandene die sculdich zien met hem te gheldene an die verbuernisse van den parlemente dat ghesciede te Coudekerke tusken hem ende die van Brugdammee, omme alzoe vele van den ghemete als zi dair of met goeder rekeninghe gherekenf moghen.

In oirkonde desen brieveg. Ghegheven in Middelburchh des satersdaghes na Mid vasten int jaer ons Heren Mo CCCo XXVIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Jan Heynrixi f.j receptorem.

a
Will. A.
b
Will. A; Willem B.
c
Coudek'ke B.
d
Gill. B.
e
de g verbeterd uit d A; Brigdamme B.
f
gherekenen B.
g
etc. i.p.v. desen brieve B.
h
Middelb. A; Midd. B.
i
Heynr. AB.
j
sone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Koudekerke, zoon van Gillis Pietersz., en zijn broers